Dla Klientów  dostępne są następujące formy płatności:

"Odroczona płatność" – klient płaci na konto Sprzedawcy należność w terminie wskazanym na fakturze Vat po zrealizowanym zamówieniu.

"Przedpłata" – klient wpłaca na zadeklarowany przez  Sprzedawcę rachunek bankowy należną kwotę wynikającą ze złożonego zamówienia.

× Dziękujemy za rejestrację. Do czasu aktywacji przez administratora, Twoje konto będzie nieaktywne.